Ηλιάννα Αντωνίου

Μέσα από τη συνεργασία μας με την εταιρία F7, καλύψαμε πλήρως τις ανάγκες μας, όσον αφορά την αισθητική αναβάθμιση των γραφείων μας εσωτερικά. Η τεχνογνωσία, η συνέπεια, η ποικιλία προτάσεων και λύσεων στις γραφιστικές εφαρμογές και τα επαγγελματικά έντυπα του Οργανισμού μας, αποτέλεσαν ένα ιδεώδες πλαίσιο συνεργασίας για μας.